​054-4250789                 


בזלת יעוץ בע"מ  Bazelet Consulting Ltd


בזלת יעוץ בע"מ               ת.ד. 967, כרכור 3710901               טלפון: 054-4250789                דואל: nitsan@bazelet.com

ניהול מסמכים בפרויקטים וחברות

בדיקת הדרישות בתחום ניהול ההמסמכים
שלב בדיקת הדרישות והצרכים מהותי ביישום מערך ניהול תיעוד איכותי.      

שלב זה כולל בין היתר:
מיפוי הדרישות הארגוניות והחוזיות – פירוט המסמכים בהם
   יש לטפל (מסמכים משפטיים, מסמכים הנדסיים, מסמכים מסחריים וכו'), כמות,
   אופן ההגשה הנדרש וניתוח הערכת עלויות

ביצוע בדיקה של תהליכי העבודה הקיימים בארגון / בפרויקט
   וניתוח השפעת מרכיבים אלו על מהלך העבודה השוטפת

ניתוח צרכים בתחום מערכת ניהול התיעוד בהתחשב בצרכים הניהוליים
   ובאופי הארגון או הפרויקט

אנו מתמחים בתחום התשתיות, ההנדסה האזרחית והבניה וכן בתחומי התעשיה והניהול.


יישום תוצאות הבדיקה
עדכון ויצירת תהליכי עבודה והטמעתם להבטחת התנהלות יעילה ובהתאם לדרישות.
אפיון מערכת ניהול התיעוד ובמידת הצורך ביצוע תהליך איתור המערכת המתאימה לחברה / פרויקט
קיום מכרז/התמחרות בין האלטרנטיבות הראויות והמלצה לבחירת מערכת ניהול המסמכיםהמתאימה
ביצוע הדרכה והטמעה של מערכת ניהול המסמכים בקרב משתתפי הפרויקט השונים
ליווי הארגון בתהליך ההטמעה וייצוגו מול ספק מערכת ניהול התיעוד תוך ווידוא ביצוע ההתקשרות
יצירת תבניות מסמכים מותאמות לשימוש הארגון על מנת לייעל את תהליך 
   אישור המסמכים, אחסונם ואיתור בכל עת

- יעוץ בהקמת מחלקת ניהול התיעוד הכולל איתור כוח  
   האדם והכשרתו, ליווי הצוות ביצירה, רישום, טיפול
   ותיוק כל המסמכים הטכניים, המשפטיים והמסחריים
   וניהול ומעקב אחרי תכתובת הפרויקט כולל יצירת ארכיון

 ליווי הכנת מסמכי מכרז להגשה בהתמודדות על פרויקטים
בפרויקטים גדולים בהם קיימים שלבי הגשה למכרז, נדרש להגיש את מסמכי המכרז על פי דרישות ספציפיות. עמידה בדרישות אלו מבטיחה  שההצעה תעמוד בדרישות הסף.

שלב ההכנה להגשת מסמכי מכרז כולל:

מיפוי דרישות אופן הגשת מסמכי המכרז על פי דרישות החוזה
ניתוח הערכת עלות הפקת מסמכי ההצעה 
ניהול, תכנון והפקה של מסמכי המכרז בהתאם להוראות ודרישות
   החוזה תוך 
מעקב תקציבי של  הביצוע עד הגשת המסמכים