לחצו להגדלה

MTS

הקמה וניהול של מרכז התיעוד - ניהול מסמכים בפרויקט הרכבת הקלה בת״א.

הקמת מחלקת ניהול המסמכים כולל אפיון המערכת, קיום מכרז והטמעתה בקרב משתתפי הפרויקט

מיפוי והגדרת צרכים ודרישות חוזיות ורגולטוריות והטמעתם באמצעות תהליכים ונהלים

חבר בצוות ניהול השינויים - אחריות לניהול המסמכים הקושרים להוראות שינוי, תביעות, תביעות עתידיות ועוד

יצירה, הפקה והגשה של כל חבילות מסמכי התכנון למדינה כולל בקרה כספית רציפה תוך כדי תיאום ושיתוף פעולה רציף עם המחלקה המשפטית, המחלקה המסחרית ובתאום וועדת ניהול השינויים

 

 

 

 

לחצו להגדלה

 

 

 

 

 

 

 

לחצו להגדלה

MTS

הקמה וניהול של מרכז התיעוד - ניהול מסמכים בפרויקט הרכבת הקלה בת״א.

הקמת מחלקת ניהול המסמכים כולל אפיון המערכת, קיום מכרז והטמעתה בקרב משתתפי הפרויקט

מיפוי והגדרת צרכים ודרישות חוזיות ורגולטוריות והטמעתם באמצעות תהליכים ונהלים

חבר בצוות ניהול השינויים - אחריות לניהול המסמכים הקושרים להוראות שינוי, תביעות, תביעות עתידיות ועוד

יצירה, הפקה והגשה של כל חבילות מסמכי התכנון למדינה כולל בקרה כספית רציפה תוך כדי תיאום ושיתוף פעולה רציף עם המחלקה המשפטית, המחלקה המסחרית ובתאום וועדת ניהול השינויים

 

 

 

 

לחצו להגדלה

קומפקס מקבוצת "אורד"

 

הקמת מערך ניהול מסמכים

 

ניתוח צרכי הפרויקט בהתאם להנחיות החוזיות, המשפטיות, התכנוניות והמסחריות, בחירת מערכת ניהול התיעוד המתאימה והטמעתה בקרב משתתפי הפרויקט.

 

כתיבת נהל* עבודה לתפעול שוטף של המערכת בהתאם לדרישות ניהול האיכות: בין היתר נכתבו נוהל תכנון, נוהל תיעוד ונוהל מסירות.

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

בזלת יעוץ בע"מ         ת.ד. 967, כרכור 3710901       טלפון: Tel (++972) 054-4250789       דואל: Email: nitsan@bazelet.com​  

בזלת יעוץ בע"מ

ת.ד. 967, כרכור 3710901

טלפון: 054-4250789

דואל: nitsan@bazelet.com​