הכנת מכרזים

 

הכנת מכרזי הנדסה אזרחית בכלל, ומכרזי תשתיות בפרט, כוללים מרכיבים רבים, אותם יש לתכלל ולנהל על מנת להשיג תוצאה מיטבית מתהליך המכרז - זכיה בו.

על מנת לוודא תוצאה זאת, יש להערך למכרז בכמה היבטים:

 

1. הכנת מסמכים טכניים נדרשים בהתאם לדרישות

2. הכנת הצעת מחיר תחרותית בהתאם לנתונים

3. איגוד של המסמכים לכלל הצעה מקיפה המכילה את כל דרשיות המכרז

4. הפקה טכנית של המכרז: הכנת המסמכים שנדרשים להגשה

 

בבזלת יעוץ אנו מרכזים את המאמץ הנדרש ומציעים תמיכה בכמה תחומים:

 

 

ניהול מכרז

  

-  ארגון צוות המכרז בהתאם לצרכים

-  יצירת תהליכי עבודה לניהול המכרז בהתאם לדרישות ולאופי העבודה - עבודה צמודה למהנדס הראשי של המכרז

-  תיאום בין מנהל התכנון, אנשי הכספים, המשפטנים ושאר צוות הפרויקט על מנת לוודא שהפקת המכרז מתבצעת בהתאם לדרישות, בלוח

   הזמנים ובתקציב

-  ניהול תקציב המכרז, הצעות מחיר, הסכמים וניהול אדמיניסטרטיבי

-  יצירת תהליכי עבודה סדורים למיקסום התשומות 

 

 

הגשת מכרזים:

 

-  בדיקת הדרישות המכרז בנוגע למסמכים (תצורה, העתקים, מבנה וכו')

-  איסוף המסמכים ועריכה לשונית שלהם בהתאם לצורך

-  וידוא שהמסמכים נמצאים בתצורה הנדרשת בהתאם להוראות המכרז

-  הפקה פיזית של מסמכי המכרז בהתאם לדרישות – הדפסה, כריחה, אריזה וכו'

 

 

כתיבת מסמכים:

 

כתיבת מסמכים טכניים על פי דרישות המכרז:

-  כתיבת מסמכים בתחום תהלכי פרויקט כמו: ניהול תהליך התכנון, ניהול תהליכים סטטוטוריים ועוד

-  כתיבת מסמכים התחום הטכני ההנדסי כגון ניהול תהליך הביצוע (Method Statement) 

 

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

בזלת יעוץ בע"מ         ת.ד. 967, כרכור 3710901       טלפון: Tel (++972) 054-4250789       דואל: Email: nitsan@bazelet.com​  

בזלת יעוץ בע"מ

ת.ד. 967, כרכור 3710901

טלפון: 054-4250789

דואל: nitsan@bazelet.com​